Koolitaja tagasisideleht




Infopäevade tagasiside

Millised olid infopäeval olulised teemad, mis esile tõusid?

Milliseid küsimusi osalejad küsisid?

Milliseid teemasid oli minul sel korral keeruline käsitleda?

Tänase koolituse valguses vajan lisainfot järgmistel teemadel:

Millised meetodid seekord hästi ei toiminud?

Infopäeva käigus tekkisid järgmised ideed, kuidas võiks mõnda teemat käsitleda:

Ma ootasin osalejatelt:

Kui suur oli osalejate aktiivsus ja kaasatus?

Minu jaoks olid huvitavad ja uued teemad sel korral:

Kuidas läks juhtumite lahendamine?
Märkige kõik, mis sobivad
Osalenud politsei esindajad... 
Märkige kõik, mis sobivad
Järgmiseks korraks ma: