TB koolituse tagasiside 30.11.2017


TAGASISIDELEHT
 

"Mida teada tuberkuloosist (TB).

TB kontaktsete väljaselgitamine ja koostöö Terviseametiga.

Uued ravijuhendid. TB OKR korraldamine"

 

30. november 2017

Tervise Arengu Instituut, Tallinn

 

Lugupeetud koolituselosaleja!

 

Palun andke hinnang toimunud koolitusele.

Teie arvamus on tähtis ja oluline edasiste tegevuste kavandamisel ning elluviimisel.  Privaatsuse märge
See ankeet on anonüümne.
Sinu vastus küsimustikule ei sisalda sinu kohta mitte mingit identifitseerimist võimaldavat infot, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus seda spetsiaalselt küsis. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.