​Küsimustikule palun vastata koolis tervisedenduse temaatika eest vastutaval või seda koordineerival isikul.

TEK võrgustiku koolide uuring


Tere!​

​Olen Ingrid Peek ja õpin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tervisedenduse erialal. Oma diplomitöö "Eesti tervist edendavate koolide võrgustik: liikmete aktiivsus, hinnang ja ootused võrgustikule" raames viin läbi uurimuse, mis on suunatud kõigile võrgustikku kuuluvatele koolidele. Uuring on anonüümne. Küsimustikule vastajaid ega individuaalseid vastuseid ei kirjeldata eraldi. Küsimustikule vastamine võtab aega kuni 20 minutit. Ootan vastuseid hiljemalt 08.aprill kell 20.00.

​Tänan Teid ette leitud aja eest küsimustikule vastamiseks!

​Lugupidamisega

Ingrid Peek

​mob. 521 8786

 

 


  Privaatsuse märge
See ankeet on anonüümne.
Sinu vastus küsimustikule ei sisalda sinu kohta mitte mingit identifitseerimist võimaldavat infot, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus seda spetsiaalselt küsis. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.